Қазақ әдебиетіндегі аударма мәселесі

1930 жылдардан аяғынан бастап қазақ жазушылары өз шығармаларын басқа тілдерге, әсіресе, оның ішінде орыс тіліне аударуға баса назар аударған. Қазақ әдебиетін өзге әлемге таныту үшін алдымен орыс тіліне аудару қажет болды. Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсіреповтың  қазақ әдебиетіндегі аударма ісінің кемшіліктері жайлы 50-60 жылдары  жазған хаттары бұл саладағы әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан сауалдарға жауап береді.