Мыс

Қазақстан үшін алдағы жылдарға ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қойған айтулы міндеттер тұр – әлемнің бәсекеге қабілетті елдерінің қатарына кіру. Оның шешуші маңызды талаптарының бірі – мемлекеттік минералды-шикізаттық базасын нығайтуда серпін жасау және өнеркәсіптік әлеуетті дамыту. Аталмыш схеманың басты компоненті – мыс өндірісі болып табылады.×