Болашағы бар материалдар: галий нитриттін алуды қалай тездетуге болады?

Бүгінгі бағдарламада:
1. Болашағы бар материалдар: галий нитриттін алуды қалай тездетуге болады?
2. Санның сапаға айналуы. Қазақстандық ғалымдар ұсынған есептегіш грид жүйе;
3. Ұлттық ашыған сүт сусындарына арналған стартерлер.