Астанадағы ағылшын құқығы негізінде құрылған алғашқы орталық

Бұл бағдарлама шығарылымында:

 - Әлемде ағылшын құқығының қолданылуы

 - «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының қызметі

 - «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының судьялары×