К. Курокава Астана мастер-класының авторы ретінде×