Казакстан – тынчтык элчиси

Ядролук коопсуздук багытындагы казакстандык демилгелери, өлкөнү тынчтык ааламынын көч башчысына айландырды. Казакстан ушул багытты кармануу менен БУУнун Коопсуздук Кеңешинин курамында жигердүү илгерилеп келүүдө. Канадалык серепчи Гарри Нанда Казакстанды «тынчтыктын элчиси» деп атады. Ал, өлкө башчысы Нурсултан Назарбаевдин G-Global эл аралык долбоору менен Азиядагы өз ара иш-аракеттер жана ишеним чаралары жөнүндөгү кеңешти чакыруу тууралуу эки маанилүү демилгени атап өттү.

ГАРРИ НАНДА, МЕДИА АГЕНТТИК ДИРКУТОРУ /КАНАДА/:

 - Силдердин өлкө жаш жана силер БУУнун Коопсуздук Кеңишинин туруксуз мүчөсү болдуңуздар, ошондой эле төрагалык кылууга да жетиштиңиздер. Президент Нурсултан Назарбаев  Казахстанды дүйнөлүк деңгээлдеги оюнчуга айландырды.  Анын G-Global долбоору - 26 катышуучусу бар АӨИЧК куруу тууралуу ой иретинде сунушталган жаңы демилге. Казакстан ядорлук куралдан өз эрки менен баш тартуу аркылуу тынчтык элчиси болгондуктан, жакынкы жылдары G-Global дүйнөлүк коопсуздук маселеси талкууланууга  арналган чоң аянт болушу мүмкүн.