Нур-Султандык чебер Абайдын гиперреалисттик скульптурасын жасады

Абайдын 175 жылдыгына дагы бир өзгөчө белек. Борбор калаалык скульптор Айдос Есмагамбетов улуу акындын чыныгы образына шайкеш айкел жасады. Гиперреалисттик эмгек воск жана силикон материалдарынанжасалган. Автор Абайдын инсандык касиетин, ошол кездеги кийим үлгүсүн терең изилдеп, анын эстетикалык көркөмдүүлүгүн жана кайталангыс касиетин жаңыча чагылдырууга аракет кылган. Чебер айкелдин көлөмүн жана формасын так сүрөттөө үчүн акындын оригиналдуу образын колдонгон. Натыйжада белгилүү Мадам Тюссо музейи экспонаттарынан көркөмдүгү жана сапаты жагынан кем калбаган Абайдын жаңы скульптурасы жаралды, дешет серепчилер.

АЙДОС ЕСМАГАМБЕТОВ, СҮРӨТЧҮ, СКУЛЬПТОР:

- Сүрөттү карап, изилдеп, анын муруну менен көзүнүн ортосундагы аралык канча сантиметр экенин математика жана сезим аркылуу аныктадым. Тигүүчү, кийим оңдоочунун жардамы менен Абайдын кийимдери кандай материалдан тигилгенин, тактап айтканда ошол мезгилде кандай кийим кийишкенин билдим. Ошондон кийин гана ишке кириштим.  Скульптураны болушунча окшоштурууга аракет кылдым.

 

Фото: inform.kz