Кайрылууда коюлган милдеттер: экологиялык маданиятты калыптандыруу

Айлана-чөйрөнү сактоонун бирден-бир жолу - экологиялык маданияты бар муунду калыптандыруу. Экология жаатындагы серепчи Абзал Куспан ушул түшүнүктү жаш муунга сиңирүүнү максат кылат. Табият сакчысы бул максатта жалпы улуттук деңгээлде экософия илимин киргизүүнү сунуштап жатат. Долбоор жаныбарлар дүйнөсүнө байланыштуу уламыштардын негизинде мектеп жашынан жаратылышка аяр мамиле жасоого багытталган.

АБЗАЛ КУСПАН, ЭКОЛОГИЯ  БОЮНЧА СЕРЕПЧИ:

- Ар бир элдин экологияга, жан-жаныбарларга байланыштуу уламыштары бар. Ал казак элинде да бар. Аны жандандыруу жана балдарга кайра үйрөтүү аркылуу канаттууларга, жаныбарларга, табиятка деген урмат сезими калыптанат. Бул андан ары жалпы маданиятты калыптандырат. Аны менен бирге, өзүбүздүн жоголуп бара жаткан уламыштарыбызды тирилтет. Эң башкысы, баланын аң-сезиминде экологиялык маданиятты калыптандырат.

Абзал Куспан бул демилге Өлкө башчысынын кайрылуусунда коюлган милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болорун айтат. Эске салсак, Президент айлана-чөйрөнү жана биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо үчүн эки багытты өнүктүрүү керектигине өзгөчө токтолгон. Алардын бири - мыйзамдын негизинде экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү жана бул жааттагы кырдаалды жакшырткан долбоорлорду колдоо. Кийинки багыт - жаш муунга экологиялык билим берүү аркылуу маданиятты калыптандырууну көздөйт.

 

Фото: inform.kz