«Улагатты урпак» маданий-билим берүү долбоору башталды

Балдарды инсандык жактан өнүктүрүү, алардын жөндөмдөрүн курчутуу, окуучулардын адеп-ахлактык жана руханий сапаттарын чыңдоо үчүн кошумча билим берүү маанилүү. Өлкөдө дал ушул максатты көздөгөн  «Улагатты урпак» маданий-билим берүү долбоору ишке кошулду. Бул тууралуу Маданият жана спорт министри Актоты Раимкулова билдирди. Долбоор 1-11-класстын окуучулары үчүн иштелип чыккан. Алар узактыгы  10-15 мүнөттөн ашпаган онлайн-форматтагы кыска видео сабактарды камтыйт.

АКТОТЫ РАИМКУЛОВА, КАЗАКСТАНДЫН МАДАНИЯТ ЖАНА СПОРТ МИНИСТРИ:

- Балдар үйдөн чыкпай туруп, Казакстандын ыйык жерлерине виртуалдык турларды жасап, опера, балет, драма өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн, казакстандык жана чет элдик кызыктуу кинофильмдер менен мультфильмдерди көрүп, укмуштуу музыкалык чыгармалардын  үндөрүн уга алышат.

Студенттер да унутулган жок. Алар үчүн madeni-m.kz сайты иштелип чыкты. Анда казак жана орус тилдеринде музыка, театр, кинематография, көркөм өнөр искусствосу жана «Ыйык Казакстан» аттуу 5 багыт боюнча видео-сабактар жеткиликтүү.

 

Фото: massaget.kz