«Абай аманаты»: Окумуштуулар эл башы макаласын талкуулоодо

«Абай аманаты»: Окумуштуулар эл башы макаласын талкуулоодо

Абайдын чыгармачылыгынын тарбиялык мааниси чоң. Улуу акындын мурасы Казакстандын жаш муундарына жол көрсөтүүчү багыт болууга тийиш. Ойчулдун накыл сөздөрү Туңгуч Президент - Нурсултан Назарбаевдин дүйнө таанымын калыптандырууга салым кошкон. Эл Башынын  «Абай аманаты» аттуу макаласына байланыштуу пикирин белгилүү казакстандык жазуучу жана абай таануучу Орынбай Жанайдаров билдирип, маани-маңызына токтолду. Жазуучунун айтымында, биринчиден ар бир адам үчүн Абайды таанып-билүү өзүңдү таанууга барабар. Анын чыгармачылыгы ар дайым өнүгүүгө үндөп, адеп-ахлактык сапаттарды өрчүтүп турат.

ОРЫНБАЙ ЖАНАЙДАРОВ, АБАЙ ТААНУУЧУ, ЖАЗУУЧУ:

- Абдан терең маанилүү макала. Эл Башы Абай, Абайдын чыгармачылыгынын бешигинде чоңойгонун, анын инсан катары калыптанышына жардам бергенин айтат. Жалпы адамдардын руханий өнүгүшү ушул улуу акындын чыгармачылыгы менен түздөн-түз байланыштуу. Анткени акылдуу адам өз элинин муктаждыгын жакшы таанып билген. Эл Башы сыяктуу эле ал элинин камы, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн жашаган. Ырлары аркылуу ал адамдарды билимге умтулууга жана чынчыл болууга үндөгөн. Абайдын чыгармачылыгы элдик поэзия деп эсептелет. Эл Башы анын учкул сөздөрүн жаштайынан аң сезимине сиңирип чоңойгон. Бул аркылуу алгач инсан, кийин Мамлекет башчысы болуп калыптанды.

 

Фото: liter.kz