Нурсултан Назарбаевдин «Абай аманаты» аттуу макаласы жарык көрдү

Казакстан Республикасынын Туңгуч Президенти – Эл Башынын «Абай аманаты» аттуу макаласы жарык көрдү. Анда Нурсултан Назарбаев улуу ойчулдун өмүр жолуна, анын казак коомундагы ролуна токтолуп, анын кыялдары бүгүнкү заманда кандайча реалдуулукка айлангандыгын талдаган. Ошондой эле ал Абай дүйнөсүн таануу жолундагы аракеттери жөнүндө баяндаган.

Мындан тышкары, автор Улуу Абайдын 175 жылдык мааракеси быйыл коронавирус эпидемиясы каптаган учур менен дал келгенин белгилейт. Ошондой эле «Жамандыкты ким көрбөйт? Үмүтүн үзгөн - алсыздык. Дүйнөдө эч нерседе зыян жок экени ырас, бирок жамандык кайдан чыгат?» деп Абайдын сөзүнө таянат.

Нурсултан Назарбаев  Абайдын сөздөрү жана ойлору биздин күнүмдүк жашообузга, бакубат жашообузга кыш болуп кадалып, бүгүнкү биздин цивилизация менен алдыдагы келечек талабына татыктуу умтулууларыбыздан жана жакшы иштерден конкреттүү көрүнүш табарына ишенимин билдире турганын айтып, макаласын аяктаган.