Маңгыстау облусунун мектеп окуучулары байыркы акуланын тиштерин табышты

Маңгыстау облусунун мектеп окуучулары байыркы акуланын тиштерин табышты

Мангыстау облусунун мектеп окуучулары байыркы акуланын тиштерин табышты. Алар муну «Тузбайыр» деп аталган аймакка сапар тартканда табышкан. Бул аймакта миллиондогон жылдар бою сууга чөгүп келген туздуу саз бар. Бүгүнкү күндө аталган жерден  байыркы Тетис океанынан деңиздин калдыктарын таба аласыз.

ЖАҢАГҮЛ КАРАСАЙКЫЗЫ, ТУРИСТТИК КЛУБДУН МҮЧӨСҮ: 

 - Тузбайырга алгач барганда тузбу же музбу деп аябай таң калдык. Биздин экспедициянын эң чоң жаңылыгы акуланын тишинин табылышы болду. Жалпы экспедиция 3 баскычтан турат. Даярдоо, талаа жана иштетүү баскычы.

Мектептин туристтик клубунун мүчөлөрү баалуу табылгага шыктанып, учурда Бозжыра капчыгайына экспедицияга даярданып жатышат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө алар тоолорго барып сейилдеп, Булюйик үңкүрүндө болушкан жана табышмактуу көлдү изилдөөгө катышышкан.

ГҮЛСИМ НАДИРОВА, ТУРИСТТИК КЛУБДУН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Өз мекенин сүйгөн жана изилдеген, бош убактысын кошумча билим менен айыл жеринде натыйжалуу жана маңыздуу өткөргөн таланттуу студенттерди тарбиялоо башкы максат. Окуучулар бир нече жолу өз долбоорлорун илимий жана республикалык олимпиадаларга сунуштап, алтын медалдарды жеңип алышты.

 

Фото: nat-geo.ru