Абайдын 175 жылдыгына карата 10 томдук чыгармалар жыйнагы чыгат

Абайдын 175 жылдыгына карата 10 томдук чыгармалар жыйнагы чыгат

Абайдын 175 жылдык мааракесине карата 10 томдук чыгармалар жыйнагы чыгат. Аларга казактын улуу акынынын ырлары менен прозаларынын орус, анлис, француз, немис тилдериндеги котормолору кирди. Котормо авторлору белгилегендей, окурмандар Абайдын философиясын, акылман ойлорун, өз эли үчүн күйгөн адамдын дүйнө таанымын, анын жогору рухий жана адеп-ахлак насааттарын түшүнүп окуй алышат. Ойчулдун идеялары ХХІ кылымда дагы бүткүл адамзат үчүн актуалдуу бойдон кала берээринде шек жок.

Белгилей кетсек, жыйнактын «Абай жөнүндө сөз» деп аталган тогузунчу тому толугу менен улуу ойчул тууралуу акындар, жазуучулар, окумуштуулар, ар кыл өлкөлөрдүн диний лидерлери айткан пикирлерге арналган. Бул Абайдын дүйнөсү – жалпы адамзат үчүн рухий баалуулук экендигинин айкын күбөсү.

«Абайдын деми, Абайдын үнү, Абайдын кырааты – бул мезгилдин деми, элдин деми. Бүгүнкү күнү анын үнү кайра жанданып, кеңейип жана биздин үнүбүз менен аралашып жатат», – деп Мухтар Ауэзов айткан. Кошумчалай кетсек, бул цитата жыйнактын 9-томуна кирген.

Жакынкы келечекте Абайдын эл аралык клубу философтун чыгармаларынын факсимилесин басып чыгарууну пландап жатат.