Жауыпбек Алтаев: аль-Фараби эмгектерин кайрадан басып чыгаруу жаш муундун дүйнө таанымына жол ачат

Жауыпбек Алтаев: аль-Фараби эмгектерин кайрадан басып чыгаруу жаш муундун дүйнө таанымына жол ачат

Казакстанда аль-Фараби мурасы жанданып, трактаттары кайра басылып чыгат. Бул ишти аль-Фараби илимий-изилдөө борбору менен эл аралык Абай клубу биргеликте колго алууда. Бул баалуу эмгектердин кайтып келиши жаш муундарга улуу адамдардын мурасы жөнүндө билүүгө чоң жардам берет, дейт философия илимдеринин доктору, профессор Жакыпбек Алтаев.

«Аль-Фараби изилдөө борборунда аль-Фараби мурасын изилдөө жана жайылтуу боюнча монографияларды жана көптөгөн илимий макалалары жарык көрүүдө. Абу Наср аль-Фараби бабабызды дүйнөлүк деңгээлде жайылтуу боюнча фундаменталдык иштер жүргүзүлүүдө. Колдонмо изилдөө жаатындагы борбордун чыгармачыл жамааты аль-Фараби мурасын изилдөө үчүн гранттык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатышат», -  дейт фараби таануучу.

Жакыпбек Алтаевдин айтымында, аль-Фараби мурасын өлкөдө которуу, изилдөө жана жайылтуу ХХ кылымга туура келет. 60-70-жылдардан бери Казакстан дүйнөдөгү Фараби изилдөөлөрүнүн ири борборлорунун бирнеи айланган деп айтылат. Негизги уюткусу, мурастарынын туңгуч изилдөөчүсү, котормочу, маселени көтөрүүчү катары А. Машани менен А.Көбесовдун ысымдары аталат.

«Казак илимпоздорунун ата мекендик фараби таануу ишине  кошкон салымына келе турган болсок, аль-Фарабинин эмгектери белгилүү Фараби илимпоздорунун колдоосу астында казак жана орус тилдеринде басылып чыккан.  А.Х. Касымжанов жетектеген Философия  тарыхы жана Казакстандагы  коомдук-саясий ой-пикирлер кафедрасы тарабынан түзүлгөн чыгармачыл топто ИO Мохаммед (Иран), Европа тилдеринин адиси Б.Я. Ошерович, чыгыш математикасы боюнча адис АК Кобесов, Араб таануучулар AС Иванов, К.Х. Тажикова, Н. Караев сыяктуу окумуштуулар болду, аны менен катар, москвалык араб таануучулар Б.Г. Гафуров жана А.В. Сагадеев менен байланыштар түзүлдү», - дейт профессор.

Ушул илимий жана чыгармачыл топтун жардамы менен улуу философ аль-Фарабинин эмгектерин жана кол жазмаларын кылдат изилдөө башталды. Бул биринчи кезекте аль-Фарабинин биографтары IX-X кылымдарда азыркы Казакстандын аймагында жайгашкан Фарабды өз мекени деп эсептешкен. Ошентип, көп өтпөй Алматы аль-Фараби мурасын изилдөө боюнча илимий борборго айланып, ал чет элдик окумуштуулар арасында да кеңири белгилүү болду.

«1975-жылы Москвада белгилүү чыгыш таануучу Б.Г. Гафуров жана А.Х. Касымжановдун орус тилинде жарык көргөн аль-Фараби маданият тарыхында аттуу китеби араб-мусулман философиясы жана маданияты менен алектенген окумуштуулардын арасында чоң суроо-талапка ээ болсо, 1982-жылы Москва шаарындагы Мысль басмаканасынан илимпоздун «Аль-Фараби» аттуу китеби көпчүлүккө кеңири тараган. Ошондой эле, белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Ануар Алимжановдун «Мугалимдин кайтып келиши» аттуу романы казак окурмандарынын арасында чоң резонанс жаратты», - дейт Жакыпбек Алтаев.

Аль-Фараби чыгармасы ушул күнгө чейин өз маанисин жоготкон жок. Анын  мамлекет башкаруу жөнүндөгы корутундулары азыркы глобалдашкан дүйнөдө  коом үчүн өтө маанилүү, дейт Жакыпбек Алтаев. Улуу илимпоздун быйыл 1150 жылдыгын белгилөө алкагында казак окумуштууларынын алдыңкы тобу тарабынан демилгеленген Фараби таануу илими мындан ары да мыйзамдуу улантылып, жаңы илимпоздордун ысымдарын өлкөгө таанытат деп ишенебиз, дейт профессор.

 

Фото:  today.kz