Абайдын өмүрү менен чыгармачылыгына арналган түрк тилиндеги жыйнак жарык көрдү

Абайдын өмүрү менен чыгармачылыгына арналган түрк тилиндеги жыйнак жарык көрдү

«Түрк дүйнөсүнүн көчүрмөсү» - Абай Кунанбай уулу. Дал ушундай аталыш менен Анкарада улуу акындын өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган түрк тилиндеги жыйнак жарык көрдү. Даанышмандын 175 жылдык мааракесине арналган китепте 93 илимпоздун жана түрк элдеринин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн макалалары камтылган. Түрк академиясы жана Евразия Жазуучулар Союзунун колдоосу менен жарык көргөн жыйнакты Нергиз Бирай, Гүлжанат Курмангалиева Ерджиласун жана Сонер Саглам түзүп чыккан. Окумуштуулардын айтымында, бул түрк элдери үчүн баалуу чыгарма болуп, түркология адистигинин студенттери үчүн негизги окуу китептеринин бирине айланат.

«Абай атабыздын 175 жылдыгынын урматына түрк окумуштуулары менен бирге үч жылдан бери иштеп келебиз. Убакыт сааты чыгып ал жарык көрдү. Түркиянын Денизли шаарынан профессор Нергиз Бирай жана доктор Сонер Саглам үчөөбүз 100гө жакын илимпоздун эмгектерин ушул китепке түшүрдүк. Бул китеп эмнеси менен айырмаланат? Алихан Бөкейхан, Мухтар Ауезов, Кайым Мухамедханов баштаган Абай таануучулардын эмгектери, ошондой эле, орто жана кичи муун окумуштуулардын эмгектеринин түрк тилинде басылып чыккандыгында. Мындан тышкары, Түркиянын 30га жакын илимпозунун Абай жөнүндө изилдөө иштери аталган китепте камтылды»,- дейт профессор, доктор Гүлжанат Курмангалиева Ерджиласун.