«20 миң жылдыктын сыры: изденүүлөр менен ачылыштар» китебинин бетачары

20 миң жылдыктын сырын ачкан эмгек. Борбордо окумуштуу, коомдук ишмер Рахман Алшанын жаңы китеби коомчулукка тааныштырылды. Мыкты эмгекке жер бетин апаатка учураткан метеориттердин кыйратуучу соккусу менен алардын таасирин аныктаган чет элдик илимпоздордун көп жылдык изденүүлөрү кирген. Жаратылыш таануу окумуштуулары академиясынын академиги Рахман Алшанулы Эл Башынын «Руханий жаңыруу» аттуу макаласындагы: «Биз бирөөнүн тарыхын  талашпайбыз, бирок өз тарыхыбызга ээ болушубуз керек», - деген пикири жаңы китепти жазууга түрткү болгонун айтат. Казак жана орус тилдеринде миң нускада чыккан чыгармада «авеста», «энума элиш» сыяктуу эмгектер өзгөчө талданган.

РАХМАН АЛШАНУЛЫ, ПРОФЕССОР:

- Мен өзүм 2-3 ачылыш жасадым деп айтам. Биринчиден, «авестаны» кайра кароо, диний эмгек эмес, экологиянын, апааттын тарыхы катары. Экинчиден, бул системалуу түрдө сенсация деп айтууга болот. Мындагы Сириустун, Сүмбиленин жобосуна байланыштуу мунун бардыгын байланыштырдым. Жаштарга айтайын дегеним: изилдегиле, карагыла, илимий изилдөө иштерин жүргүзүү керек. Дагы да болсо, бизге керек. Учурда түрдүү апааттар болуп жатат го. Бороон болуп жатат, жердин силкиниши, суу ташкындары, өрт каптоо дегендей. Анын негизи кайда жатат? Эмнеге мындай болуп жатат дегенде, биз дагы да ченемдүүлүктөрдү толук өздөштүрө албай жатабыз.

Фото: youtube.com