“Бабалар изи менен” илимий экспедициясы Индонезияда

«Бабалар изи менен» илимий экспедициясы Индонезиянын Сурабая шаарында. 1293-жылы Яваны басып алууга келген Кубылай хандын аскери өз жортуулун дал ушул шаардан баштаган. Ошондуктан мында улуу каган аскеринин курамында келген бабаларга байланыштуу бир канча экспонат сакталып калган.

САПАР ЫСКАКОВ, «БАБАЛАР ИЗИ МЕНЕН» ИЛИМИЙ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Калың кол бул жерге келген. Миң кеменин ичинде 20 миң аскер. Ыкма боюнча алар экиге бөлүндү. Аскерлердин жарымы бул жерде калышты. Атчан аскерлер жана жөө аскерлер. Көбүнчөсү атчан аскерлер. Калган 10 миңдейи Сурабаяга аттанышкан. Кемедеги жөө аскерлер деңиздин жээги аркылуу жүрүшкөн. Ал аркылуу аталган элге кол салышкан.  

Кубылай хан жортуулду монгол Ши би, кытайлык Гаоксин, уйгурдан чыккан Ихмишке тапшырды. Алар Явага бир нече тонна азык-түлүк жана кошумча 40 миң күмүш акча алып келген. Ошондуктан Тубан шаарындагы музейде монгол тобунун курамында келген бабаларга таандык экспонаттар көбүрөөк сакталган.

РОГИ ФЕРМАН ФЕРДАУС, АРХЕОЛОГ, ТУБАН ТУБАН ШААРЫНДАГЫ МУЗЕЙ ҚЫЗМЕТКЕРИ:

- Музейде XIII кылымга таандык бир нече экспонат бар. Алардын бири бул кеме казык (якорь). Ал болжол менен жүз жыл мурун бул жээктен табылган. Ошондой эле суу астынан идиш-аяк жана тыйындар, курал жарак чыккан.

Фото: journey-assist.com