Борбордо «Аль-Фараби жана азыркы казак философиясы» республикалык форуму өттү

Аль-Фарабинин артында калтырган илимин, таалим-тарбиясын үч мезгилге бөлүп кароого болот. Мындай пикирин борбордо өткөн «Аль-Фараби жана азыры казак философиясы» аттуу форумда окумуштуу Султан Жайык Иса уулу билдирди. Ойчулдун эмгектерине таянган илимпоздун айтымында, бул эң алды менен үй-бүлө ичиндеги, андан кийин улут деңгээлиндеги тарбия болсо, акыркысы аалам денгээлиндеги таалим.

Улуу ойчулдун 1150-жылдыгына арналган иш-чарага Караганды, Павлодар, Орал, Актөбө, Актау жана Кызылордо шаарларынан окумуштуулар, студенттер жана магистранттар атайын келди. Алардын ар бири Чыгыштын Аристотели аталган инсандын ар тараптуулугуна токтолуп, анын жаштарга берген тарбиясын баса белгиледи.

СУЛТАН ЖАЙЫК ИСА УУЛУ, «ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНҮ МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУНУН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Аль-Фараби өзүнүн «Урматтуу шаар тургундары» аттуу эмгегинде жалпы адамзатка орток, ошол заман үчүн да, азыркы күндө да өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон маселелерди атап өткөн. Жалпы адамдардын өз ара карым-катнашы, адамгерчилик сапаты, сыйы. Бул кандай учур болбосун, актуалдуу жана жашоонун туруктуулугун андан ары азыркы муундун өнүгүүсү үчүн жакшы бир багыт бере турган эмгек болуп саналат.

Фото: 24smi.org