Орхон эстеликтеринин толук атласы жарык көрдү

Улуу талааны үч кылым бою бийлеген байыркы түрк цивилизациясынын мурастарын камтыган тарыхый жыйнак. Борбордо «Орхон эстеликтеринин толук атласы» аттуу китеп көпчүлүккө тааныштырылды. Бул – филология илимдеринин доктору, профессор Каржаубай Сарткожа уулунун беш жылдык эмгегинин жемиши. Үч томдон турган басылма Түрк империясынын доорунда 2 миң жыл мурун ташка чегерилген байыркы сүрөттөр менен жазуулардын сырын ачып берет. Таанып-билүү чыгармасында дүйнө түрк таануучуларынын кылымдан ашык убакыт бою жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары менен байыркы даректери пайдаланылган.

КАРЖАУБАЙ САРТКОЖА УУЛУ, ПРОФЕССОР, КИТЕПТИН АВТОРУ:

- Орус түркологиясынын атасы Радлов деген киши 4 чоң эстеликтин сүрөтүнүн түшүндүрмөсүн берген эмес. 4 китеп чыгарган, анда сүрөттөр гана болгон. Андан кийин биринчи жолу биздин бул китебибиз чыкты. Китептин өзгөчөлүгү эстеликтердин турган жери, бардыгы мүнөздөлүп берилген. Мага чейин түшүндүрмөсүн бир дагы илимпоз жасаган эмес. 120 жылдан кийин анын жаңы көчүрмөсүн жасап чыктык.

Фото: e-history.kz