Орынбай Жанайдаровдун “Абай. Ырлар жана поэмалар” китебинин бетачары

“Абай. Ырлар жана поэмалар”. Орынбай Жанайдаровдун көп жылдык эмгеги катары саналган китеп борбордук коомчулукка биринчи жолу тааныштырылды. Аталган эмгекке автор орус тилине которгон улуу акындын жүздөгөн поэтикалык  чыгармалары кирди. Маданиятка эмгек сиңирген ишмердин айтымында, ал Абайдын чыгармачылыгын изилдөөгө 40 жылын жумшаган. Улуу акындын чыгармачылык дүйнөсүнө терең кирүүдөн мурда, ал өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн көп жылдар бою курчутукан. Орынбай Жанайдаров XV-XVIII кылымдардагы акындардын чыгармаларын которгон.

ОРЫНБАЙ ЖАНАЙДАРОВ, МАДАНИЯТКА ЭМГЕК СИҢИРГЕН ИШМЕР, КИТЕП АВТОРУ:

- Мен эки тилди бирдей билип которгондуктан, бул түп нускадагы текстке эң жакын деп айтсак болот. Мен Мухтар Ауэзов тарабынан 1961-жылы даярдалган “Абайдын бардык ырлар жана поэмаларынын жыйнагы” басылмасындагы бардык чыгармаларды, башкача айтканда, биринчи ырдан акыркысына чейин котордум.  Мен жылына бир-эки гана ыраларын которуп жаттым.

Белгилей кетүүчү жагдай, бул Орынбай Жанайдаровдун 60-эмгеги. Ошондой эле ал белгилүү байыркы түрк мифологиясынын, поэзиясынын жана өлкөнүн байыркы тарыхы тууралуу басылмалардын автору.

Фото: adebiportal.kz