Казакстанда «Коомдук кызмат» сабагы пайда болду

Казакстанда «Коомдук кызмат» сабагы пайда болду

Стэнфорд жана Гонконг университеттеринин тажрыйбасына таянып Казакстанда ыктыярчылыкка окутуу башталды. «Коомдук кызмат» сабагы Актау мамлекеттик университетинде пайда болду. Мурунку жылдан тартып бир жарым миңге жакын студент билим алып, долбоорлорун жактап чыкты. Алар «Тоскоолдуксуз келечек», «Жүрөктөн жүрөккө», «Бактылуу балалык» сыяктуу акцияларга катышып, жүздөгөн адамга жардам колун сунду.

МИРЖАКЫП БАГДАТ УУЛУ, КООМГО КЫЗМАТ БОРБОРУНУН КООРДИНАТОРУ:

- Коомчулукта кайрымдуулук идеяларын даңазалоо, жарандардын демилгелерин колдоо жана Казакстанда адамгерчилик баалуулуктарын жайылтуу максатында биринчи жолу университеттин алдында Коомго кызмат кылуу борбору ачылган. Бүгүнкү күндө ал төрт багыт боюнча иштеп жатат. Биринчи багыт – коомдук, экинчи – экологиялык, үчүнчү – спорттук-медициналык, ал эми төртүнчүсү – этномаданий. Акыркы багыт ушул жылы кошулду.

Актаулык университеттин демилгесин колдогон Билим жана илим министрлиги бул жаңылыкты бардык ЖОЖдорго киргизүүнү сунуштады

БЕРИК АХМЕТОВ,  УНИВЕРСИТЕТтин РЕКТОРУ:

- Биз эл аралык тажрыйбага таяндык. Тактап айтсак, Стэнфорд университети, ушул сабак боюнча студенттерге билим берген Ганконгдун бир нече университети бар. Алар муну «Коомго кызмат кылуу» деп аташкан. Биз тажрыйба алмаштык жана аталган сабакты киргизип жатабыз.

Фото: turaninform.kz