“Абай таануу илими жана Кайым Мухамедханов”

Кайым Мухамедханов казак адабиятынын абай таануу мектебинин негиздөөчүсү. Абай таанууну негизги илимге айлантуу жолунда эмгектенген окумуштуу. Семейдеги Абай музейинин уюштуруучусу. Борбордо Кайым Мухамедхановдун изилдөөчүлүк кызматына арналган тегерек стол болуп өттү. Анын Абай чыгармаларынын текстологиясына арналган иши – бул эң татаал эмгеги болуп саналат. Мындай  изилдөө казак адабиятында болгон эмес дешет окумуштуулар. Алардын айтымында, Кайым Мухамедхановдун изилдөөчүлүк иш менен алектенүүсүнө атасынын салымы чоң болгон.  

ЗАҢГАР КАРИМХАН, ЕУУНУН ДОКТОРАНТЫ:

- Кайым Абай таанууга кандай салым кошсо, түпкү негизинде анын атасынын чогулткан байлыгы, бай китепканасы, атасынын жоомарттык менен жаздырып алган казак гезиттери, бардыгы Абай таануу илимине көптөгөн салым кошту. Кайым Мухамедханов Абай музейинин эң алгачкы мүдүрү болгон. 40-жылдары согуш учурунда, согуштан кийинки Абай айылынын адамдары арасында жүрүп, Абайдан калган экспонаттарды жыйнап, мурастардын бардыгын чогултуп Семейдеги Абай музейин уюштурган жана анын жетекчиси катары тарыхта калган инсан.

Фото: zakon.kz