Кызылордодо «Абай казынасына саякат» клубу түзүлдү

Абай тили баарына түшүнүктүү. Кызылордодо «Абай казынасына саякат» клубу түзүлдү. Анын ишине ар кандай этнос өкүлдөрү жигердүү түрдө катышууда.

Абайдын 200 ыры менен бир поэмасын, 10 кара сөзүн жатка билген корей кызы Елена Пак ар кандай сынактарда өзгөчөлөнгөн. Келечекте казак тили адиси болууну каалайт. «Максатым – улуу акындын ырын жатка айтуу гана эмес, анын асыл оюн замандаштарымдын арасында жайылтуу», - дейт Елена.

ЕЛЕНА ПАК,  СТУДЕНТ:

- Абайдын ырлары мени негизинен өзүнүн терең маанилүү ойлору, акылман сөздөрү менен кызыктырды. «Жүрөк, акыл жана эркиңди бирдей кармоо керек. Ошондо гана сен бүтүн адам болосуң», деген ойлору бар. Ушул сыяктуу ырлары мени адам катары калыптанышыма таасир берет.

Ар кандай этностордун өкүлдөрү, ар кайсы кесиптин ээлери клубдун ишмердүүлүгүнө салым кошууга кызыктар. Клубга мүчө болом дегендерге чектөө жок. Эч кичинекейлери Абайдын ырларынын англисче котормосун жатка айтышат.

Клуб акындын чыгармаларын жаштардын арасында кенен жайылтып, тереңирээк сүңгүү үчүн ар кандай интеллектуалдык

Фото: e-kyzylorda.gov.kz