Нидерландыда Абайдын “Кара сөздөрү” кайра басылып чыгарылат

Абай Кунанбай уулунун 175 жылдыгына карата Нидерландыда улуу акындын “Кара сөздөрү” кайрадан басылып чыгарылат. Белгилей кетсек, Абай Кунанбай уулунун эмгеги бир нече жыл мурда орус тилинен англис, кийин англис тилинен нидерланд тилине которулган. Бирок ал кезде алар аз санда гана жарык көргөн.  Ал эми быйыл Гаагадагы Казакстан элчилиги китепти кайра басып чыгаруу тууралуу чечим кабыл алышып, анын мазмунун кеңейтип, дизайнын жакшыртты. Чыгармачылык топтун курамында котормочулардан башка, эки өлкөнүн элчилери да өз салымдарын кошту. Алар китептин алгачкы бетине алгы сөз жазууну туура көрүшкөн. Бул иштин маданий жана тарыхый мазмуну жогору болот, - дешет окумуштуулар.

ЗИФА-АЛУА АУЭЗОВА, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИДАТЫ, АДАБИЯТ ТААНУУЧУ:

- Нидерланды элине алардын тарыхый биримдиктери аркылуу 19-кылым тууралуу жаңы маалыматтардын негизинде Абайдын ким болгону, кандай адам экени тууралуу айтып өттүк. Улуу акындын бүгүнкү күнгө чейин эмне себептен ар бир казак баласы үчүн асыл ойлордун ээси, аброй менен ар-намыстын булагы экендигин, ал өзгөчө оорунга ээ экенин жеткирдик. Ойчулдун бүтүндөй адам тууралуу чакырыктары, «Кара сөздөрү» философиялык ойлорунун бүгүнкү 21-кылымда да өз маанисин жоготпогону тууралуу сөз козгодук.

АНДРЕ КАРСТЕНС, НИДЕРЛАНДЫ ПАДЫШАЧЫЛЫГЫНЫН КАЗАКСТАНДАГЫ ЭЛЧИСИ:

 - Менин оюмча, Абай эң биринчи кезекте терең философ, автор, акын. Ал казак элинде бар болгон баа жеткис байлыкты жана анын дүйнөлүк маанилүүлүгүн жакшы түшүнгөн.