Каспий деңизинин гидрометеорологиясы тармагындагы кызматташтык талкууланды

Каспий деңизинин гидрометеорологиясы тармагындагы кызматташтык өсүп келет. Деңиз жээктериндеги өлкөлөрдүн адистеринин ушул багытта биригүүсүнүн аркасында так жана узак мезгилдүү божомолдорду жасоого мүмкүнчүлүк жаралууда. Өнөктөштүктүн натыйжасында биринчи жолу деңиз деңгээлинин отуз жылга чейинки өзгөрүүсүн талдай турган изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Каспий деңизинин гидрометеорологиясы тармагындагы келишим 2015-жылы жактырылганын белгилей кетүү керек. Андан бери  документтин алкагында бештик бир нече орток долбоорлорду колго алды. Максат – Каспийдин экосистемасын жакшыртып, деңгээлин сактоо. Ошондой эле, деңиздин сырдуу мүнөзүн көрсөтө турган кездерин так божомолдоп, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу.

ИВКИНА, КАСПИЙ ДЕҢИЗИНИН ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР БАШКАРМАЛЫГЫНЫН БАШЧЫСЫ:

- Каспий деңизинин координациялоо комитетинин алкагында биз гидрометеорологиялык көрсөткүчтөрдүн өзгөчө тартиптеги тизмелерин жасайбыз. Биринчи жолу Каспий деңизинин деңгээлинин өзгөрүшүнө байланыштуу башкы каталог түзүлдү. Ошондой эле, суунун бетиндеги түсүн, абанын температурасын, деңиз суусунун курамын жана туздуулук өлчөмүн көрсөткөн, агымын өлчөй турган атайын тизмелер жасалды. Каспий деңизине тиешелүү алынган бул маалыматтар ал жердеги гидрометеорологиялык көрсөткүчтөрдү ыкчам жана так божомолдоого, өзгөчө кырдаалдар жана кооптуу маселелерди аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Фото: mir24.tv