Быйыл Абу Наср Аль-Фарабинин мааракеси ЮНЕСКО алкагында белгиленет

Быйыл Абу Наср Аль-Фарабинин мааракеси ЮНЕСКО алкагында белгиленет. Бул окумуштуунун бир нече тармак боюнча олуттуу эмгектерин жазып калтырган мурасын изилдөөгө мүмкүндүк берет. Аль-Фарабинин «Кайрымдуу шаардын жашоочулары», «Музыка тууралуу чоң китеп», «Кеменгерлик бермети», «Жарандык саясат» аттуу эмгектери бүгүнкү коом үчүн да актуалдуу. Ойчулдун 100дөн ашык эмгеги бар.  Алар иврит, латын, араб тилдеринде сакталган. Аль-Фараби байыркы грек ойчулу Аристотелдин эмгектерине түшүндүрмө жазып, аны азыркы окурмандарга сунуштаган.

ҒАЛИЯ КУРМАНГАЛИЕВА, ФИЛОСОФИЯ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ:

- Аристотелден кийинки ойчулдун философия тармагында эле эмес, ошону менен бирге, математика, музыка, медицина жана дагы башка көптөгөн тармактарда негизги эмгектери бар. Аль-Фараби мурасын изилдөө өлкөдө жылдан жылга уланып келе жатат. 

Казак Улуттук университетинде Фараби борбору 1993-жылы ачылган. Андан кийин Египет, Түркия, Индия сыяктуу дүйнөнүн 12 өлкөсүндө ойчулдун терең илимин изилдөө борборлору ишин баштады. Аль-Фарабини таанууга түрткү берген борбордо быйыл бир нече эл аралык долбоорлорду өткөрүү көздөлүүдө. Окумуштуунун эмгектери жыйналган электрондук платформа бирдин айында колдонууга берилет.  

БЕКЖАН МЕЙИРБАЕВ, КАЗУУ ФАРАБИ БОРБОРУНУН МҮДҮРҮ:

- Ал үч тилде иштейт. Фарабинин ой-толгоолору, идеялары, азыркы биздин заманыбызда да актуалдуулугун жоготпостон, курч социалдык-саясий маселелерди чечүүгө өзүнчө бир түрткү берет. Ошондуктан бул жерде социалдык, гуманитардык, жаратылыш таануу илимдеринин көйгөйлөрү  да каралат деп ойлойбуз.

Бул сайт «онлайн колледж» принциби боюнча иштейт. Анда эл аралык фараби таануучулар өз долбоорлорун жарыялап, талкуулай алышат. Ошондой эле, сайт аркылуу ойчулдун мурастары боюнча онлайн курстардан өтүүгө болот.

Фото: inform.kz