Улуу Абайдын акимдик кызматтык жолу толук талданат

Абайдын акимдик кызматтык жолу толук талданат. Акындын бул кызматы көпчүлүккө белгисиз, - дешет окумуштуулар. Анын Семейдеги Коңыр Көкше конушунда болуш болгону белгилүү. Ошол кезде Орусия губернаторлоруна жазган  каттары Омск жана Санкт-Петербург мамлекеттик архивдеринде сакталуу. Алдыда ушул тарыхый жазмаларды өлкө окумуштуулары изилдөөгө киришет. Жакында гана Евразия улуттук университетинин алдында түзүлгөн «Абай академиясы» илимий изилдөө институтунда улуу инсандын дүйнөсүн ачууга тиешелүү 15 ири долбоор колго алынды. Алар Абайдын бейнеси, өмүр баяны, философиялык ой толгоолорунун топтомосу жана жалпы чыгармачылыгы боюнча адабий изилдөөлөр деген үч багытта жүргүзүлөт.

ЖАНБОТА КАРИПБАЕВ, «АБАЙ АКАДЕМИЯСЫ» ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

- Бүгүнкү күнгө чейин Абайдын тестологиясы бир жолго салына элек. Азыркыга чейин көп талаш-тартыштарды жараткан учурлар бар. Биздин негизги максат – илимий изилдөө деңгээлинде келечек муунга Абайдын бай мурасын жеткирүү. Ал үчүн өлкөгө окумуштуулар чакырылды. Биз алар менен тыгыз иш алып барабыз. Окумуштуулардын арасында Түркия жана Татарстан сыяктуу чет өлкөлүк жана казакстандыктар бар.