Индияда аль-Фараби атындагы илимий-билим берүү жана маданий борбор ачылды

Индияда аль-Фараби атындагы илимий-билим берүү жана маданий борбор ачылды

Индия борборунда аль-Фараби атындагы илимий-билим берүү жана маданий борбор ачылды. Бул жерден каалоочулар адамзат таануусунун көптөгөн тармактарына алгылыктуу салым кошкон улуу ойчулдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныша алат. Аны менен бирге, бул жерде казак маданияты, салты менен азыркы Казакстандын ийгиликтери тууралуу маалыматтар сунушталган. Абу Насыр аль-Фараби үйү Казакстандын билим берүү системасы, студенттердин арасындагы алмашуу программалары тууралуу толук маалымат берип, Казакстанда окугусу келгендерге керектүү кеңештер сунушталат.

ГАЛЫМКАЙЫР МУТАНОВ, АЛЬ-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КАЗУУ РЕКТОРУ:

- Аль-Фарабинин аты бүткүл адамзат үчүн маанилүү. Бул инсан боорукер жана изгиликтүү адамдардан куралган эң үлгүлүү коом түзүүнү кыялданган. Ал аталган темага көп эмгегин арнаган. Окумуштуу өз эмгектеринде: мораль жана изгиликтүү коомдун адамдары кандай  болушу керек деген өзөктүү темаларды козгойт. Бул темалардын үстүндө өз убагында белгилүү байыркы грек философтору: Платон жана Аристотель да ой жүгүрткөн. Анын сөздөрү менен ой-пикирлери  бүгүнкү күндө да өзөктүүлүгүн жоготкон эмес.

Маданий борбордун ачылуусу улуу ойчулдун төрөлгөнүнө 1150 жыл толуусуна карай уюштурулду. 2020-жылы белгилүү дата ЮНЕСКОнун камкордугу менен белгиленет.

Фото: aikyn.kz