Индира Рыстина: Казакстан илим тармагын өнүктүрүү негизги максатым

Казакстан илим тармагын өнүктүрүү. Президенттик жаштар резервине кабыл алынган Индира Рыстина өз өмүрүн ушул максатка аранайт. Азыр ал Евразия улуттук университетинде саясат таануу кафедрасынын жетекчиси кызматын аткарат. Буга катар PhD доктору Абай мурасын эл аралык деңгээлде даңазалоо долбоору менен алектенет. Президенттик жаштар кадрдык резервине өтүүнүн натыйжасында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат, - деген пикирде.

ИНДИРА РЫСТИНА,  ПРЕЗИДЕНТТИК ЖАШТАР КАДРДЫК РЕЗЕРВИНИН МҮЧӨСҮ:

- Эң сонун мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Жаңы жумуш орундары пайда болуп, жаңы ишканалар  ачылып жатат. Мага башка жумуш орундары да сунушталды. Бирок ЕУУда калууну туура көрдүм. Бул жерде мага жаңы  жумуш ордун сунушташты. Ректордун кеңешчисимин жана аны менен бирге саясат таануу кафедрасынын башчылыгын бирдей алып жүрөм. Мага илимди өнүктүрүү, өзгөчө жаштар илимин өстүрүүгө тиешелүү маселелерди тапшырышат.

Фото: twitter