Президенттик жаштар кадрдык резервине өткөн алгачкы кесипкөй адистер жумушка киришти

Президенттик жаштар кадрдык резервине өткөн алгачкы кесипкөй адистер жумушка киришти. Алардын бири – 28 жаштагы Аянай Раева. Ал Чымкент шаарынын Мамлекеттик кызмат иштери департаментинин башчысынын орун басары болуп дайындалды. Аянай Раева сынактан өтүү оңой болгон жок дейт. Ал өзүнүн кесипкөй адис экенин далилдей алды.

АЯНАЙ РАЕВА, ШААРДЫК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ИШТЕРИ ДЕПАРТАМЕНТИНИН БАШЧЫСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ:

- Ар бир адам мамлекеттик кызматка келген кезде жоопкерчиликти сезүүсү керек. Дал ошондой кырдаалда гана ал өлкөгө пайдалуу боло алат деп ойлойм. Президенттик кадрдык резервге киргенден кийин департамент башчысынын орун басары болуп дайындалдым. Мага ушул орунду ишенип беришет деп ойлогон дагы эмесмин. Мени кайсы жерге жиберсе, дал ошол тармакта болгон күч-аракетимди жумшоого даярмын.

АЛИ КӨМЕКБАЕВ, ШААРДЫК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ИШТЕРИ ДЕПАРТАМЕНТИНИН БАШЧЫСЫ:

- Аянай Раева бизде 2015-жылдан бери иштеп келе жатат. Жамаатта жогорку абройго ээ. Ал жаш адис болгону менен ар дайым өзүнүн үстүндө иштеп, өз жөндөмдүүлүктөрүн жетилтүүгө аракеттенип келет.

Аянай Раева «Жүрөктөн жүрөккө» аттуу долбоорду ишке ашырууда. Азыр жардамга муктаж жандардын бирдиктүү базасын түзүүгө киришкен. Жакынкы арада бул долбоорго мамлекеттик органдарды да таруу мерчемделип жатат.

Фото: khabar.kz