Абай Кунанбаевдин музыкалык мурасы

Быйыл Абайдын музыкалык мурасынын жаңы жыйнагы жарыкка чыгат. Бул тууралуу Улуттук музейде өткөн улуу инсандын 175 жылдыгына арналган жыйындын жүрүшүндө маалым болду. «Кулактан кирип жан эргиткен жагымдуу ыр менен күү» деп улуу Абай айткандай, мааниси терең мыкты чыгармалары нотага кайрадан түшүрүлөт. Жаңы жыйнакка композитордун бүгүнкү күнгө чейинки маалым болгон нукура музыкалык чыгармалары менен катар акындын сөздөрүнө жазылган ырлары толугу менен киргизилет. Айта кетсек, казак фальклорунун алтын фондуна кирген чыгармалар ХХ кылымдын 20-жылдарынан баштап нота тилине түшүрүлө баштаган. Бүгүнкү күндө Абай ырларынын түрдүү нускаларын кошуп алганда 40ка жакын үлгүсү сакталган, - дешет адистер.

ТОЛГАНБАЙ СЕМБАЕВ, КАЗАК УЛУТТУК ӨНӨР УНИВЕРСИТЕТИНИН ОКУТУУЧУСУ:

- Мунун баары жакшы ниет менен жыйналган нерсе. Абайдын бай мурасынын эч бири жоголуп кетпөөсү үчүн жасалды. Кайсы өлкөдө, кайсы журтта кандай деп айтпасын  бардыгын ушундай таризде жыйноо бекитилди. Эми талдоо керек. Бул менен алектенип жүргөн жарандар жакшылап талдап, бир системага келтирип сунуштап жатса нур үстүнө нур болот деп ойлойбуз. Кийинки  муунга, бул ырларды үйрөнүп жүргөн студенттерге, ырды жакшы көргөн элге түшүндүрмө берип жатканы алгылыктуу иш.

Фото:mix.tn.kz