К. Токаев Президенттик жаштар кадр резервинин мүчөлөрү менен жолугушту

Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев Президенттик жаштар кадр резервинин мүчөлөрү менен жолугушту. Президент иш-чаранын  катышуучулары алдында сүйлөгөн сөзүндө, резерв түзүү тууралуу демилге өзүнүн шайлоодогу программасынын негизги багыттарынын бири болгонун атап өттү. Казакстан Президенти азыркы учурдун чакырыктарын эске алуу менен мамлекеттик аппарат ишине жаңы ыкмаларды киргизүү кажет деп эсептейт. Бардык жаңычылыктын негизги максаты - жарандарга жакын болууга умтулуу. Чынында, бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сервистик модели жөнүндө болду. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев Президенттик кадр резервинин ар бир мүчөсүнө кайрылган сөзүндө, алардын ар бирин өлкөнү өнүктүрүүгө чоң түрткү бере турган жаңы идея жана натыйжалуу иш күтүп турганын билдирди.

Мамлекет башчысы ошону менен катар, быйыл резервдеги 100 адамды жооптуу кызматка дайындоону, алдыдагы жылдары кадр резервинин дараметин толук пайдаланууну пландап жатканын айтып өттү. Жалпысынан, кадр резервин калынтандыруу иштери алдыдагы убакытта да улантыларын Касым-Жомарт Токаев кошумчалады.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Көз карандысыздык жылдарында Туңгуч Президент-Эл Башы Нурсултан Назарбаевдин жетекчилиги менен өлкөбүздө мамлекеттик башкаруунун системасы калыптанды. Бул система бир кыйла оор мезгилдерде өзүнүн натыйжалуулугун бир нече ирет далилдей алды. Деген менен азыркы учурдун чакырыктарын эске алганда, мамлекеттик аппарат ишине жаңы ыкмаларды киргизүү зарыл. Ар бир системанын иштөөсүндөгү негизги мыйзам - бул үзгүлтүксүз өнүгүү жана жакшыртуу болуп саналат. Буга байланыштуу эң алды менен менеджменттин алдыңкы тармактагы системаларын киргизүү үлгү болуп келет. Алардын лидерлиги технологияны чебер колдонууда эле эмес, ошону менен катар, ар бир топ мүчөсүнүн талантын жана тажрыйбалуу касиеттерин ачууга негизделген. Дал ушундай принциптер мамлекеттик башкаруу тутумунда да талап кылынуусу керек.

Фото: akorda.kz