«Сөз бийи – тетралогия» аттуу китеп жарык көрдү

«Сөз бийи – тетралогия». Нур-Султан шаарында ушундай аталыш менен белгилүү казакстандык акын Төрегелди Туякбайдын поэзиялык жыйнагынын тушоосу кесилди. Сыясы кургай элек төрт томдук эмгекти жарыкка чыгаруу үчүн автор 20 жыл убакытын жумшаган. Сөз уйкашынын чебери заманбап казак поэзиясынын башка жактарын ачкан «сөз бийи» деген жаңы жанр киргизгенин айтат. Бул аркылуу казыналуу өлкөнүн учкул сөздөрүнүн маанисин ачып, Улуу Абайдын өрнөктүү чыгармачылыгына терең сүңгүүгө болорун айтат.

Өзөктүү чыгарма сөз чебери Абайдын 175 жылдыгына арналган. Азырынча китеп казак тилинде беш миң даана менен басылып чыкты. Алдыда жыйнакты башка да тилдерге которуу мерчемделип жатат.

ТӨРЕГЕЛДИ ТУЯКБАЙ, АКЫН, КИТЕПТИН АВТОРУ:

- Муну поэзиянын жаңы жанры десек болот. Абройлуу адабий сынчылар, акын, жазуучулар, башка өлкөлөрдөгү калемгер кесиптештерим Абайды Казакстандын башкы брэнди катары таанышат. Бул өлкөбүздүн тумары сыяктуу. Мисалы, англичандар Шекспирди даңазалашат. Азыр аны бүткүл дүйнө билет. Немистердин Гётесин белбеген адам жок болсо керек. Биз да Улуу Абайды, анын өрнөктүү өмүрү менен чыгармачылыгын бүткүл дүйнөгө жайылтып, ар тараптан таанытышыбыз зарыл.

Фото: shalkarfm.kz