Абай – дүйнөлүк деңгээлдеги кеменгер

"Акыл-ойдун алпы саналган Абай дүйнөсү – бир гана казактын эмес, бүткүл адамзаттын асыл казынасы. Улут руханиятынын алтын кенчи. Ушул жактан алганда Президент өз макаласында бир нече орундуу маселени көтөргөн. Ал – Абай таанууну уланта берүү, тааныган сайын тереңдей берүү. Улуу ойчулдун идеяларын окугандан сырткары, аны ишке ашыруу жана адамзатка орток маселелерди козгогон инсандын чыгармаларын дүйөлүк деңгээлде жайылтуу. Президенттин Абай аркылуу казакты таанытууга чакыруусу – макаланын башкы максаты". Бул Түркестандагы Кожа Ахмет Яссауи атындагы Эл аралык казак-түрк университетинин проректору Камалбек Беркимбаевдин пикири.  

КАМАЛБЕК БЕРКИМБАЕВ, ПЕДАГОГИКА ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ:

- Абай ар дайым айланасындагыларды билим кенин казууга чакырган. Ошондой эле, ал журтташтарын коомдун татыктуу өкүлү болуусун жана өлкө даңазалоосун каалаган. Бул тууралуу өз эмгектеринде жазган. Президенттин макаласында Абайдын чыгармалары аркылуу өлкөнү даңазалоо мүмкүн экени жана аны брэнд кылуу керектиги тууралуу айтылат.

Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаевдин «Абай жана ХХІ кылымдагы Казакстан» аттуу макаласына тиешелүү костанайлык интеллектуалдык коомдун өкүлдөрү да өз пикирин билдиришти. Алардын айтымында, улуу Абайдын илимин таанып-билүүнү ар бир казак өзүнөн башташы керек. Ошондуктан, акындын адабий мурастарын жогорку, орто окуу жайларынын окуу программасына киргизүү зарыл.

КАРЛЫГАШ НУРМУХАМБЕТОВА, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИДАТЫ:

- Абайды таануу аркылуу адам «Толук адам» концепциясын өздөштүрөт. Ошондукттан жогорку окуу жайларда, керек болсо атайын окуу жайларында Абайдын чыгармаларын окутуп-үйрөтүү боюнча атайын Абай таануу курстарын ачуу керек.

Фото: vechastana.kz