Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгын белгилөө аркылуу өлкөдөгү улуттук идеология жанданат

Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгын белгилөө аркылуу өлкөдөгү улуттук идеология жанданат. Акыл менен ойдун кеменгерин улуктоо аркылуу бүткүл руханият жаңырат. Ошондуктан Президент Касым-Жомарт Токаев өз макаласында ар бир иш-чараны өткөрүүдө Абайдын айтып кеткен баалуулуктарына кулак салууга үндөйт. Ошондо гана коом Абай айткан толук кандуу адамдын даражасына көтөрүлөт.

Жазуучулар союзунун Чыгыш Казакстан облустук бөлүмүнүн жетекчиси – Алибек Каңтарбаев Президент макаласына карата ушундай пикирин билдирди. Жазуучунун айтымында, эми өткөрүлө турган ар бир иш-чара так жана айкын болууга тийиш. Бул ирет айрыкча аткаруучу бийликке чоң милдет жүктөлүп жатат.

АЛИБЕК КАҢТАРБАЕВ, КАЗАКСТАН ЖАЗУУЧУЛАР СОЮЗУНУН ШКО ФИЛИАЛЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Абайдын айтып кеткен кеменгерлиги да, Абайдын жазып калтырган ырлары да биздин бүгүнкү Казакстандын идеологиясына айланса, нур үстүнө нур болор эле. Касым-Жомарт Токаев Кемелевич мына ушуну айтып жатат. Бул айтылгандардын бардыгы тезис абалында эмес, иш жүзүндө жүзөгө ашып жатат, абдан мыкты чаралар колго алынууда.

«Бириң казак, бириң дос, көрбөсөң иштин баары бош». Улуу Абайдын ушул бир сөзүн жашоо принцибине айландырган көкчөтоолук окумуштуу Сабит Жамбек, Президент макаласынан чоң натыйжа күтө турганын айтат. Анткени макалада Касым-Жомарт Токаев, Абай Кунанбаевдин чыгармаларын дүйнөгө таанытуу жагын күчөтүүнү тапшырып жатат. Ал эми бүткүл аалам Абайды тааныса, казактын кандай улуу эл экенин билет.

САБИТ ЖАМБЕК, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИТАТЫ:

- Кайсы коомдун тармагында болбосун Абайдын сөзүнө биз бекем турушубуз керек.  Абайдын сөзүнөн үлгү алышыбыз зарыл. Абай мынтип айтат: «бардык нерсеге талап керек». Ал талап менен алдыга умтулуу зарыл.

Фото: Хабар