Абайдын 175 жылдыгына арналган К. Токаевдин макаласына серепчилердин пикири

Казактын Улуу акыны Абай Кунанбай уулунун 175 жылдыгына арналган Касым-Жомарт Токаевдин макаласына абай таануучулар коому оң пикирин билдирүүдө.

Өзгөчө алматылык адабият таануучулар Абайдын маданий мурасы казак элинин руханий өнүгүшүнө ат көтөргүс салым кошконун өзгөчө белгилешти.

КЕНЖЕХАН МАТЫЖАНОВ,  М.АУЕЗОВ АТЫНДАГЫ АДАБИЯТ ЖАНА ӨНӨР ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮ:

- Абайдын ар бир сөзү туура улутту түзүүгө багытталган. Мамлекет башчысы өз макаласында улуу акындын илимине өзгөчө көңүл бөлүүгө чакырат. «Абайды таануу – өзүн таануу». Анын эмгектерин түшүнүүгө мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүп жаткандыгы абдан маанилүү.

«Абай таануу» илимий-изилдөө борборунун жетекчиси Абат Пангереев Улуу акындын осуяттары эч качан өзөктүүлүгүн жоготпой турганына толук ишенет.

АБАТ ПАНГЕРЕЕВ, «АБАЙ ТААНУУ ЖАНА УЛУТТУК РУХАНИЯТ» ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУНУН ЖЕТЕКЧИСИ, ПРОФЕССОР:

- Абай жана анын чыгармалары – бул биздин руханий паспортубуз, анын сөздөрү, ырлары биздин дүйнө таанымыбызды көрсөтөт. Абайдын сөздөрү ар дайым тирүү жана өзөктүү. Анын ойлору, чыгармачылыгы, эмгектери бизди өткөн менен байланаштырып, бүгүнкү күндө руханий өнүгүүгө жардам берүүдө.

Фото: almaty.tv