«Казакстан Этностору: Өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы» конференциясы

Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон эң көрүнүктүү 50 инсан. Казакстан Элдер Ассамблеясынын тарыхчылар менен окумуштуулардан түзүлгөн серепчилер тобу өлкөнүн аймагында жашаган белгилүү этностордун өкүлдөрүнүн уникалдуу маалымат базасын түзүп чыкты. Бул тизмеге тарыхый-маданий мурасты калыптандырууга зор эмгеги сиңген коомдук ишмерлер кирди. Алардын катарына Тарас Шевченко, Латиф Хамиди, Лев Гумилёв, Денис Тен сыяктуу ысымдары алтын тамгалар менен жазылган инсандар кирди. Жалпысынан алганда, изилдөө иштеринин жүрүшүндө окумуштуулар жыйнакка киргизүүгө татыктуу делген 533 адамдын өмүр баяны менен ийгилик сыры жөнүндө жаңы маалыматтарды чогулткан. Башкаларга үлгү боло турган маанилүү долбоор борбордо өткөн илимий конференция алкагында тааныштырылды.

ДАУРЕН АБАЕВ, КАЗАКСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА МААЛЫМАТ МИНИСТРИ:

- Көп түрдүүлүк биздин биримдиктин негизи. Бул - биздин достуктун пайдубалы.  Бул биринчи Президент, Улуттун лидери Нурсултан Назарбаевдин өлкөнүн келечеги, өсүп келе жаткан муундун аң-сезимине сиңирип келе жатканы. Биздин күчүбүз - биримдикте! Казакстандын өнүгүшүнө башка улуттардын өкүлдөрү да чоң салым кошушту.  Бул жаңы илимий-изилдөө жана серепчилер үчүн кызыктуу аянтча болуп саналат. Мамлекеттин ар кандай тармагын түзүү жана өнүктүрүү боюнча алардын эмгеги баа жеткис.

КЕМЕЛБЕК ОЙШЫБАЕВ, НАО “КАЗАКСТАНДЫК РУХАНИЙ ЖАҢЫРУУ КООМДУК ӨНҮГҮҮ ИНСТИТУТУ” БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ТӨРАГАСЫ:

- Биринчиден, бул китеп мисал көрсөтүү жана жаш муунду тарбиялоо үчүн басылып чыкты. Өзүбүздөн чыккан көрүнүктүү этнос өкүлдөрүнүн турмуштук тажрыйбасынан сабак алып,  кызмат кылуу үчүн колго алынган мыкты демилге. Мисалы, Затаевич - польшалык окумуштуу, ал Казакстан аймагында жашап, казак элдик ырларын терең изилдеп, нотаны жазган. Ушундан улам, казак элдик искусствосу сакталып калган жана бизге жеткен.

Жакын арада көрүнүктүү инсандардын электрондук маалымат базасы онлайн режиминде жеткиликтүү болот, ал эми жыйнак  китепкана фонддорун толуктайт. Демилгечилердин айтымында, изилдөө иштери улантылат.

Фото: assembly.kz