«Казакстан этностору: өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы»

Казакстан этносторунун өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы борбордо жетинин айынын 12синде өтө турган илимий-тажрыйбалык конференцияда талкууланат. Республикалык маанилүү иш-чара жалпы казакстандык маданият менен тарыхты терең изилдөөгө, ата мекендик баалуулуктарды жайылтууга, өлкөдөгү бардык этностордун салымын аныктоого арналат. Масштабдуу жыйындын алдында Чымкентте окумуштуулар, тарыхчылар менен Казакстан Элдер Ассамблеясынын өкүлдөрү чогулушту. Алар эгемендик жылдары ири мегаполиске айланган шаардын экономикасына, маданиятына, адабияты менен өнөрүнө, илимий жана спорттук жетишкендиктерге салым кошкон жарандар тууралуу өз билгендерин ортого салышты. Мындай инсандар тууралуу маалыматтар азыр бирдиктүү маалыматтар базасына киргизилет.

ГҮЛЖАН СҮГИРБАЕВА, ТҮШТҮК КАЗАКСТАН МАМЛЕКЕТИ УНИВЕРСИТЕТИНИН ДОЦЕНТИ:

- Бул биздин тыгыз байланышыбызды айгиленеп турат. Ошондой эле, тарыхка кошкон салымын дагы. Биз көбүнчө ХІХ кылымдагы адамдарды жакшы билебиз. Ал эми биздин замандаштар тууралуу маалыматтар анчалык көп эмес. Ошондуктан аны толуктоо, маалымат базасын түзүү керек.