Жаштар журналист Жабал Ергалиев менен жолугушту

Жаштар жылы жыйынтыкталууда. Өлкөнүн Биринчи Президенти жарыялаган демилге алкагында жаш казакстандыктарды шыктандырууга, колдоого, жаңы кесип өздөштүрүүгө, урпактар жолун улантууга арналган түрдүү иш-чаралар өткөрүлдү. Мындай иш-чаралардын көпчүлүгү борбордо уюштурулду. Жаштар белгилүү журналист, драматург жана коомдук ишмер Жабал Ергалиев менен жолугушуту. Аны КРнын Биринчи Президенти - Эл Башы китепканасы уюштурду. Мындай жолугушуулар жаштарга китептен да артык дем берет, - дешет китепкана кызматкерлери.

БОТАГӨЗ КАИПОВА, КРНЫН БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИ-ЭЛ БАШЫ КИТЕПКАНАСЫ МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ

- Суггестия принциби аркылуу өзүнүн калыптынган тажрыйбасы, буга катар тажрыйбанын аркасында жаштарга чыныгы акыл бере турган инсандар менен жолугуштуруп, жаштарга китептин аркасында эмес, социалдык желеден эмес, түз байланыштын жүрүшүндө өздөрүн түйшөлткөн суроолорун берип, пикир алмашып, улуу муун менен орто муун жана жаш муундун ортосунда сүйлөшө билүү, тажрыйба алмаша билүү, бул жолугушуунун маңызы деп айтууга болот.

Фото: inform.kz