Социалдык чөйрөдө казак коомунун баалуулугу

Борбордо казак коомунун баалуу дөөлөтү тааныштырылды. ИМЭП аянтчасында ата мекендик окумуштуулар тобу эки жылдык социалдык изилдөөнүн жыйынытыгын жарыялашты. Серепчилердин айтуусунда, Фридрих Эберт фондунун демилгеси менен долбоорго 1600 катышуучу  тартылган. Алар республиканын бардык булуң-бурчундагы шаар жана айыл тургундары.

БОТАГОЗ РАКИШЕВА, СОЦИОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИТАТЫ:

- Анкета абдан чоң, дээрлик 35-40 мүнөт болду, ага биздин респонденттер жооп берди. Ал саясий, үй-бүлөлүк, жарандык, эмгек жана башка баалуулуктарга байланыштуу блоктордон турду. Ошондой эле, социалдык-демографиялык блок болду. Анда негизги социалдык-демографиялык параметрлер: жынысы, жашы, улуту элдин ар түрдүү катмарынын өкүлдөрү көрсөтүлгөн. Жалпысынан иликтеп келгенде репрезентативдүү болуп чыкты. Башкача айтканда, бул казак коомчулугунун чакан үлгүсү. 

ЛЕОНИД ГУРЕВИЧ, ДОЛБООРДУН ИЛИМИЙ РЕДАКТОРУ:

- Бардык калктын топтору, анын ичинде жаштар үчүн үй-бүлө бүгүнкү күндө жогорку баалуулук болуп саналат. Бул албетте биздин изилдөөнүн натыйжасы болуп саналат. Мен каада-салттар гана ушундай жагдайда жаңыланууга жардам берет жана анын бекем пайдубалы боло алат деп айта алам.

Фото: goodfellowcoaching.com