«АЭКБ Соту: азыркысы жана келечеги» аттуу китеп жарык көрдү

Нур-Султан шаарында «АЭКБ Соту: азыркысы жана келечеги» аттуу китептин бет ачары өттү. Анын автору «Астана» эл аралык сотунун Төрагасы Лорд Вульф. Китеп эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүмүндө Казакстандын Туңгуч Президенти 4 жыл мурда жарыялаган демилгесинен кийин, 2018-жылы расмий ишке кошулганга чейин АЭКБ Сотун түзүү жараяны камтылган. Кийинки бөлүмдө АЭКБ Сотунун эл аралык миссиясы сыпатталган. Китеп казак, орус жана англис тилдеринде басылып чыкты.

ЛОРД ВУЛЬФ, АЭКБ СОТУНУН ТӨРАГАСЫ:

- Бул китеп эң биринчи Казакстандын жарандарына ушундай соттун эмне үчүн түзүлгөнүн таанытуу жана алдыдагы максатын көрсөтүү багытында жазылды. Мен бул эмгекте өзгөчө белгилеп өтө турган жактары бар деп айта алам. Аталган эмгек абдан маанилүү. Бул китепте эл аралык соттун кандай максатта жана кандай түзүлгөнү айтылат. Ошондой эле, анын келечектеги багыттары, өнүгүү жолдоруна тиешелүү ой-пикирлерим жазылган.

Фото: inform.kz