Касым-Жомарт Токаев: Казак тили улут аралык тилге айланышы керек

Казак тили улут аралык мамиле куруунун тилине айланышы керек. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаевдин Кайрылуусунда көтөрүлгөн дагы бир өзөктүү маселе – казак тилинин макамы болду. Казак тилинин мамлекеттик тил катары ролун күчөтүп, улут аралык пикир алмашуу тилине айлана турган кези келет деп эсептейт. Бирок, ушундай даражага жетүү үчүн баары биргеликте аракет кылып, иш алып барышы керек, дейт  Президент. Филолог окумуштуу Ерден Кажыбектин эгер казакстандыктар бири-бири менен мамлекеттик тилде сүйлөшүп, аны бардык тармакта колдонсо, казак тили эл аралык деңгээлге көтөрүлөрүнө ишенет.

ЕРДЕН КАЖЫБЕК, А.БАЙТУРСЫН УУЛУ АТЫНДАГЫ ТИЛ БИЛИМИ ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮ:

- Бүгүнкү күндө биз улут - бул мамлекет экенин түшүнүүгө жетиштик. Ал эми, Казакстанда бул – бир мамлекет, бир өлкө, бир эл. Ошондуктан «улут аралык» түшүнүгүн мамлекет аралык, эл аралык деп түшүнүү керек. Башкача айтканда, казак тилин эл аралык тилдин деңгээлине көтөрүү зарыл. Үчүнчүдөн, Алтын Ордо, Дешти Кыпчак мезгилинде, мурунку тарыхый кезеңдерден баштап, кылымдар бою казак тили эл аралык мамиле куруу тили болуп келген. Ошондуктан бул тажрыйба мурунтан калыптанып келе жатат. Келечекте казак тили окумуштуунун, өндүрүштүн, инновациянын, экономика менен маданияттын эл аралык тили боло аларына ишенем.

«Мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү үчүн даңазалоо керек! Окутуу курстарынын да жумушу үзгүлтүксүз жүргүзүлгөнү маанилүү». Бул актөбөлүк улуу мугалим Олег Светтин пикири. Казакстандын окуу ишинин мыктысы тилди урматтоо – өлкө жарандарынын парызы деп билет. Бүгүнкү күндө облус жашоочуларынын 94 пайызга жакыны мамлекеттик тилди үйрөнүшкөн.

ОЛЕГ СВЕТ, КАЗАК ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАГЫНЫН МУГАЛИМИ:

- Мамлекеттик тилдин чөйрөсүнүн кеңейиши эң биринчи ар бир адамдын өзүнүн мекенге болгон сүйүү касиетинде болушу керек деп ойлойм. Алдыдагы убакытта мамлекеттик тил – казак тилинин дал ошол улут аралык мамиле куруу тилине айлануусуна терең маани берип, өз салымыбызды кошушубуз керек.