Абайдын урпактары үгүт турун уюштурушат

Абай Кунанбаевтин урпактары акындын 175 жылдыгына карай Казакстан боюнча үгүт турга чыгышат. Атагы алыска, сөзү далайга жеткен Абайдын чыгармачылыгын мүмкүн болушунча таанытуу көздөлгөн. Семейлик Балташ Ерселимов чейрек кылымга жакын убакыт Абай фондун башкарды. Адистиги – журналист, кээ бир жылдары гезитте иштеп, край таануу музейи менен казак филармониясына башчылык кылган. Аксакал бүгүнкү күндө сексендин кырында. «Деген менен Казакстан боюнча тур уюштуруп, акын атабыздын чыгармачылыгын жайылтууга даярмын», - дейт ал.

БАЛТАШ ЕРСАЛИМОВ, АБАЙДЫН ЖЭЭНИ:

- Абайдын жашоодон көргөнү көп. Өз ырында айтат эмеспи «Миң менен жалгыз алышсаң да, күнөө койбо» деп. Ал алышканда эч кимди таарынтып, иренжиткен эмес. Абай өзүнүн ырларында элин билимге, сабаттуулукка, ынтымакка, биримдикке чакырган.

Улуу акындын жээндери Ержан Ерсалимов да бул пикирди колдойт. Ал Абайдын ырлары түбөлүккө жашай берерине ишенет.

ЕРЖАН ЕРСАЛИМОВ, АБАЙДЫН ЖЭЭНИ:

- Азыркы жаңычылыктардын түбү байыркыдан башталат. Ал жазылбаган мыйзамдуулук сыяктуу. Мисалы, азыр өлкөдөгү беделдүү адамдарга чейин Абайдын чыгармаларынан үзүндү окуп, аны башка кесиптештерине жолдоп, эстафетага айландырып жиберди. Мен аны жаштарга үлгү деп эсептейм.

Бул баштаманы өлкөдөгү башка улут өкүлдөрү да колдоп жатат. «Айша биби» улуттук маданий борбору Семейдеги «Достук үйүндө» поэзия саатын уюштуруп, аны аймактагы башка да этно маданий борборлорго жолдоду.

Фото: Хабар 24