Абай чыгармаларынын жаңы үлгүдөгү эки томдугу жарык көрдү

Семейде «Абай: жаңы үлгүдөгү басылма» эки томдугу жарык көрдү. «Руханий казына» программасынын жемиши – Улуу Абайдын 175 жылдыгына тартуу. Китепте акындын ар кайсы жылдарда жазылган ырлары түшүндүрмөсү менен кошо берилген.

МАЙГҮЛ МАЛгАЖДАР, ОКУУ ЗАЛЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Топтоштурган автордун өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден, китепте Абайдын чыгармалары хронологиялык тартипте жайгаштырылган. Бул кайсы чыгарма кайсы жылы чыкканына байланыштуу. Экинчиден, китепте ырлардын жаралуу тарыхы да баяндалат.  Кайсы жылы кандай чыгармасы жарык көргөн жана ар бир чыгармага түшүндүрмө берилет.

Эки томдун жыйналышына философия илимдеринин кандидаты Асан Омар жетекчилик кылды. Азырынча эки томдун жүз даанасы гана басылды.

ГҮЛМИРА НУГЫМАНОВА, АБАЙ АТЫНДАГЫ КИТЕПКАНЫН МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

- Экинчи томдо Абайдын «Кара сөздөрү» жыйналган. Муну менен катар, анын котормолору, тарыхый жазмалары топтоштурулган. Жалпылап алганда, Улуу акындын руханий мурасы – жандуу ойлордон куралган интеллектуалдык мейкиндик. Анын мурасы жаңыруунун ажырагыс бөлүгү. Ал эч качан маанилүүлүгүн жоготпойт.

Фото: inform.kz