Казакстандын агро-өнөр жай комплексинде 32 багытта космостук мониторинг жүргүзүлөт

Казакстандын агро-өнөр жайлык комплексин санариптештирүү. Өлкөнүн 35 миллион гектардан ашуун эгин талаасы санариптик системага өткөрүлдү. Бул ата мекендик космос тармагынын инфраструктурасын пайдалануунун аркасында жетишкен өзөктүү натыйжа. Талаалардын жалпы кырдаалын талдоо үчүн жандоочтук көзөмөлдөө жүргүзүлөт. Мындан сырткары, эгин талаасынын ар бир метри алаканга салгандай анык көрүнөт. Керек болсо, бул заманбап система дандын сапатын аныктап, өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн алдын ала болжолдой алат. Космостук   мониторинг дан эгүүдөн баштап, түшүм жыйноого чейинки ыргакты толук камтыйт.

НАЙЛЯ ТАНАТ, «КАЗАКСТАН ГАРЫШ САПАРЫ»УК» АК  ИНЖЕНЕРИ:

- Мониторингдин  жыйынтыгы мамлекеттик органдар үчүн пайдалуу. Ошондой эле, түшүмдүүлүк боюнча да маалыматтар жыйналат. Жерди алыстан байкаштыруу маалыматтары менен статистикалык маалыматтар салыштырылат, кээ бир айырмачылыктар аныкталган учурда, аталган багыт боюнча атайын жумуштар жасалып турат.

Казакстанда токойлуу, жашыл аймактар жетиштүү. Өлкө аймаыгынын 24,3 миллион гектарын токойлуу аймактар ээлейт. Жайкалган жашыл аймак корун сактоо үчүн да космостук технология колдонулат. Жандоочтук  көзөмөлдөө токойду тилсиз жоодон өз убагында коргоп, өрттүн алдын алуу жана мыйзамсыз бак кыйуу учурларын аныктоо үчүн жасалат.

САБЫРЖАН ИЛИЯСОВ, «КАЗАКСТАН ГАРЫШ САПАРЫ» УК» АК ТЕМАЛЫК ИШТЕТҮҮ БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ:

- Космостон тартылган сүрөттөрдүн аркасында, биз далилдерди геопорталга жүктөп, токой чарбачылыгы жана жаныбарлар дүйнөсү комитетине жиберебиз.  Биздин негизги милдеттерибиздин бири – тобокелчилик жогору аймактарды аныктоо. Ал үчүн биз күн сайын  карта жасайбыз.

«Казакстан гарыш сапары» улуттук компаниясы мамлекеттик органдарга айыл чарба талаалары менен табигый фондду алыстан көзөмөлдөөнүн отуз эки багыты боюнча кызмат көрсөтөт. Быйыл жайыттарды аныктоо жана жерди натыйжалуу пайдалануу боюнча да маалыматтарды берүү демилгеси колго алынган. Жалпы космостук маалыматтык мониторинг долбооруна 180ге жакын адис тартылган.

Авторы: Женис Ермуканов

Фото: agro-soft.info