Жаштар корпусун өнүктүрүү долбоору

Жаштардын максаттуу демилгелери менен жаңы ойлорун ишке ашырып, коомдук ишкердиктин сырларын өздөштүрүү. Бул Казакстандагы жаштар жылынын алдына койгон башкы максаты. Ушул багытта өлкөдө дүйнөлүк банк менен билим жана илим министрлигинин биргелешкен «Zhas Project» долбоору ишке ашырылууда. Программанын алкагында колго алынган коомдук долбоорлорду колдоого 1 миллион теңгеге чейин грант бөлүнөт. Ошондой эле, жаңы демилгеге катышуучуларга ай сайын стипендия караштырылат. Алар жеке ишин жарым жылдын ичинде туура жолго салып алышы керек. Программа 19-29 жаш аралыгындагы жарандарды камтыйт.

АЛЕКСАНДРИЯ ВАЛЕРИО, ДҮЙНӨЛУК БАНКТЫН БИЛИМ БЕРҮҮ БОЮНЧА ЖЕТЕКЧИ АДИСИ:

- Сегиз миңге жакын жаш ишкер бул программанын үзүрүн көрүштү. Алар ар кандай тренингтерден өтүп, ишкердиктин негизги эрежелерине ылайыкташкан программалар менен окутулду. Ошондой эле, ар бир долбоор устаттардын колдоосуна ээ болду. Аларга жеке иштерин жүргүзүү үчүн бюджет түзүүнүн сырлары үйрөтүлдү. Дүйнөлүк банк долбоорду ишке ашырууга 21 миллион доллар каржы багыттаган.

Программанын колдоосуна ээ болгон долбоорлордун бири  «Book Time». Бул демилгенин катышуучулары балдарга окуу маданиятын даңазалайт. Өзөктүү иштин авторлору бөлүнгөн грантты атайын орнотмолор менен китептерди алууга жумшашкан. Кыска убакытта борбор жогорку суроо-талапка ээ боло алды.

МАДИНА ТОЙЫМБАЕВА, «BOOK TIME» ДОЛБООРУНУН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Балдарды китеп окууга болгон кызыгуусун ойготуу оңой эмес. Биз көптөгөн ата-эненин ушул маселесин чечүү жолдорун сунуштайбыз. Баланы китеп окуу маданиятына жаштайынан үйрөтүү керек. Анткени көркөм же башка да таанып билүүчүлүк адабияттар балдардын ой-өрүшүн кеңейтет. Оюн туура талдап жеткирүүгө үйрөтөт.

Долбоордун катышуучулары жамааттык жумуштарда топтошуп, долбоорду туура башкара билүүгө үйрөнөт. Жыйынтык кезеңде жаңы ойлорун  ишке ашырып, бизнес курууга үйрөнүшөт. Быйыл «Жас прОджект» долбоору Алматы, Нур-Султан шаарлары, Маңгыстау, Атырау жана Батыш Казакстан аймактарынын жаштарын камтып жатат.

Авторы: Женис Ермуканов

Фото: pricom.kz