Наурзум коругунда туристтердин саны 50 пайызга өстү

Наурзум коругунун таза табияты туристтер үчүн өзгөчө жагымдуу. Үй-бүлөлүк эс алууну жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген тармактык илим-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн каалоочулар аз эмес. Алардын ичинде Европа, Кытай, Канада жана АКШ жарандары да бар. Акыркы үч жылдын ичинде уникалдуу жаратылыш комплексине келүүчүлөрдүн саны 50% көбөйдү. Бул жер өзүнүн өсүмдүктөрүнүн ар түрдүүлүгү, сейрек кездешүүчү жаныбарлары менен кызыктуу.

ҚАНАТ БАТЫРХАН УУЛУ, НАУРЗУМ МАМЛЕКЕТТИК ТАБИГЫЙ КОРУГУНУН МУДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

- Эң кызыгы, биздин корукту мекендеген жаныбарлар менен куштар бар. Токойдо уя салган бүркүт, каракуш, аккуйрук суу бүркүтүн, ителгинин уясын, балапандарына кандай тамак алып келип бере турганын, анчылыкка кантип чыга турганын көрөбүз деген туристтер өтө көп.

Наурзум коругуна келген адамдар алгач музейге барышат. Бул жерде жергиликтүү бай жаратылыштын дүйнөсү көрүнүп турат. Андан кийин туристтер алдын ала аныкталган багыттар боюнча коруктун кызыктуу, көрүнүктүү делген жерлерин көрө алышат.

Жылына корукка миңге жакын адам туристтик сапар менен келет. Алар түштөнүп, түнөй турган конок үйлөр жол боюнда бар. Ал эми жапайы табиятка жакын болгусу келгендер үчүн чатырча, төшөнчү берилет. Жыл сайын Наурзумга келүүнү адатка айландырган туруктуу туристтердин бири германиялык кесиби фотограф Торстен Прёл.

ТОРСТЕН ПРЁЛ, ИЗИЛДӨӨЧҮ ФОТОГРАФ / ГЕРМАНИЯ:

- Мурунку калыбында сакталган кооз табиятты көргүсү келе тургандарды турмуштук майда-чүйдө жагдай токтото албайт. Мында терең илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар.

Игорь Акимов да Наурзум коругунда көп эс алат. Кээде үй-бүлөсү менен, кээде достору менен келет. Ага корукта теке айында же аяк оона айында калган жагат.

ИГОРЬ АКИМОВ, ТУРИСТ:

- Биздин жердин табияты керемет. Дал ушул Наурзум коругунда токой да, талаа да, көл да бар. Сейрек кездешкен куштарды да көрүүгө болот.

Туристтердин агымын көбөйтүү үчүн коруктун шарттары дайыма жакшыртылып турат. Ошондой эле, туристтерди ташууга жогорку сапаттуу, ыңгайлуу автобус алуу ойлор бар.

Фото: visitkazakhstan.kz