Казакстандык окумуштуулардын археологиялык ачылыштары

Чыгыш Казакстан облусунун Тарбагатай ойдуңунда «Елеке сазы» коргонунда жүргүзүлгөн казма иштеринин жүрүшүндө археологдор алтын жасалгалардын 500дөн ашык түрүн, кийим кечелер менен жебенин учтарын табышкан. Окумуштуулардын көз карашы боюнча сакталган калдыктар сактарга чейинки мезгилди б.з.ч 7-8 кылымдарга таандык. Көчмөн элдин жогорку деңгээлдеги технологияларын жана көчмөн элдердин билимин табылган медициналык аспаптар, темир бычактар айгинелеп турат.

АЛЕКСАНДР ПОДУШКИН, ЧЫМКЕНТ КАЛААСЫНЫН ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР.

 - Бул тарыхый, археологиялык жана маданий контексттерде өзгөчө бир жер болуп саналат. Мында номадизмдин башталышын, классикалык тил менен айтканда, көчмөндөрдүн тегин көрсөткөн эзелки темир доорундагы эстеликтерди көрүүгө болот. Көчмөндөрдүн кандай пайда болгонун дал ушул жерден билүүбүз мүмкүн деп ойлойм.

30 радиуска жеткен аянтты изилдөөчүлөр бөлүктөргө бөлүп алышты. Бул жерде 8 археологиялык топ иштеп жатат. Жерди бир жарым метр терендикте изилдегенде, алар уникалдуу жасалгаларды, курал жарактарды табышты.

ЗЕЙНОЛЛА САМАШЕВ, ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ:

- Сиздер көрүп тургандар булар жаңыдан гана табылгандар, а негизги табылгалар ушул айдын аягында болот. Биз Баш оона айына чейин көрсөтөбүз.

Археологдордун айтымында, "Елеке сазы" жайлоосунда 50 жылдан ашкан байыркы мүрзөлөр бар. Казуулардын натыйжасында, биз ата-бабаларыбыз кантип жашап өткөнүн биле алабыз. Адистер дөбөлөрдөн тапкан тарыхый табылгаларды музеефикацияга жиберет, ал эми келерки жылы Алар Англия менен Түркиянын эл аралык көргөзмөлөрүнө сунушталат.

Фото: express-k.kz