«Киелі Казакстан» аттуу көп күндүк экспедиция 11 адам катышат

Камбар ата жерин жердеп, эр-токумун токуп, жол азыгын камдаган жарандардын тобу ата-бабалардын турмуштук салтын жаңыртуу үчүн белди бекем бууп жолго чыкты. Бул баш калаадан башталган «Киелі Қазақстан» экспедициясынын катышуучулары. 11 адамдан куралган топ баш-аягы он күндүн ичинде ат үстүндө 600 чыкырым жол жүрөт. Сапарга чыгууга ниет кылгандарды өлкө аксакалдары ак батасын берип узаткан. Этно саякатчылар Акмоло, Павлодар, Караганды аймактарын жүрүп өтүп, талаада түнөп, тамактанышат. Андан кийин башка айылдарга да ат чаптырып дем алышат. Катышуучулардын эң улуусу 50 жашта болсо, эң күчүүсү он төрттө. Улуу талаа көчмөндөр урпактары менен бирге Сарыарка төрүн керүүгө чет элдик атчандар менен блоггерлер келди. Жүрүштүн башкы максаты - Казакстандын көрүнүктүү аймактарын даңазалап, жылкы колго үйрөтүлгөн  аймакта ат туризм багытын өнүктүрүү.

БЕРИК АКЫЛБЕКОВ, «КИЕЛІ ҚАЗАҚСТАН» ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Мындан беш жыл мурун ат сүйүүчүлөр клубу түзүлгөн. Биз чогулуп Казакстандын көрүнүктүү жерлерине саякат жасайбыз. Өлкөнүн табияты ар түрдүү, ар бир аймактын озүнчө бир кайталангыс сулуулугу бар. Биз негизинен Сарыарканы кыдырабыз. Атчандар алды менен Буйратоо мамлекеттик улуттук паркына барат. Андан кийин Баянаулга токтоп, эң акыркы пункт Жасыбай көлү менен жыйынтыкташат.

Фото: argymaq.kz