Чет элдиктер казак тилин үйрөнүшүүдө

Чет элдиктерге казак тилин үйрөтүү. Назарбаев Университетиндеги тилден башка, улуттук каада-салттарды жана үрп-адаттарды көрсөтүп, тарыхый жерлерин көргөзө турган уникалдуу программа ишке ашырылат. Бул максатта билим ордосу британиялыктарды Казакстанга чакырды. Акыркы 13 жылда Улуу Британия Казакстан экономикасына 13 млрд доллар көлөмүндө каржы салды. Бүгүнкү күндө ишкерлерден башка карапайым британиялыктардын да Улуу Талаа өлкөсүнө болгон кызыгуусу жогору. Айрыкча,  Казакстандын рекреациялык туристтик дарамети өзгөчө жагымдуу. Эми жергиликтүү маданият менен тереңирек таанышуу үчүн британиялыктар Нур-Султан шаарына келе алышат.

ПАТРИК ДЬЮПАРК, НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТИ ЖОГОРКУ БИЗНЕС МЕКТЕБИНИН ДЕКАНЫ:

- Түрк тилдеринин түп нускасы - казак тили. Өтө бай тарыхы бар. Балким аны журт латын жана немис тилдери сыяктуу билбеген чыгар. Археологдор ар дайым мага Казакстан тарыхы жана археологиялык казууларга бай деп айтып келет. Ал мамлекеттин маданиятын билүү үчүн анын тилин үйрөнүү керек.

Казак тилин үйрөнүү уникалдуу методика боюнча сегиз жума окутулат. Мындан тышкары, орус тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Студенттер Назарбаев Университетинин кампусунда жашайт. Алар борборго, Бурабайга барышат. Коргалжын улуттук коругунда кызыл канаттууларды жана куш бүркүтчүлөрдү көрүүгө болот.

ЛЕВИ ДОС САНТОС, СТУДЕНТ:  

- Жаңы тил үйрөнсөм келечекте мүмкүнчүлүгүм кеңеймек. Казакстан өтө тез өнүгүп келе жатат жана дүйнөлүк коомчулуктун алдында таанымал. Жаңы тил үйрөнүү аркылуу менин дүйнөм кеңеери анык.

Бет ачарда окуу жайдын академиялык программалары жөнүндө, анын ичинде “Евразиялык изилдөө” жана инженерия боюнча пикир алышуу орун алды.

Фото: 24.kz